Lắp đặt & Bảo hành

Lắp đặt & Bảo hành

Chúng tôi đã và đang thực hiện công tác vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị y tế. Đặc biệt chúng tôi đã lắp đặt, hướng dẫn sử dụng các thiết bị y tế thuộc dự án ODA trị giá hàng triệu USD.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *