Huấn luyện & Đào tạo

Huấn luyện & Đào tạo

Đào tạo, huấn luyện các học viên là công tác sửa chữa bảo trì thiết bị y tế cho các đơn vị trong ngành gửi đến. Những học viên này vừa được học vừa được thực tập thực tế tại Trung tâm dịch vụ kỹ thuật đã góp phần giải quyết công tác sửa chữa, bảo trì tại các bệnh viện.

Hệ thống nội soi

 

Huấn luyện sử dụng hệ thống X quang

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *