dinh dưỡng

Di dời thiết bị y tế

Nhận thực hiện công tác di dời từ bệnh viện cũ sang bệnh viện mới. Sau khi di dời, thiết bị vẫn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và thẩm mỹ. Các thiết bị sau khi di dời   Các thiết bị sau khi di dời   Các thiết bị sau khi di dời  

Read more...