sức khỏe

Di dời thiết bị y tế

Nhận thực hiện công tác di dời từ bệnh viện cũ sang bệnh viện mới. Sau khi di dời, thiết bị vẫn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và thẩm mỹ. Các thiết bị sau khi di dời   Các thiết bị sau khi di dời   Các thiết bị sau khi di dời  

Read more...

Giám định công trình y tế

Thực hiện pháp lệnh về An toàn phóng xạ của chính phủ,  những năm qua, chúng tôi đã thực hiện công tác cung cấp, vận chuyển, đóng ốp chì lá chắn tia X tại khoa X quang của nhiều cơ sở y tế. Chúng tôi đã phối hợp với Phân viện hạt nhân TP Hồ Chí Minh kiểm tra và cấp giấy phép chứng nhận an toàn phóng xạ cho các cơ sở đủ tiêu chuẩn an toàn.

Read more...